რჩეულებში დამატება
 
ამოღება დამატება

რადიოაქტიური decay კალკულატორი

რადიოაქტივობის, ნახევარი ცხოვრება, ონლაინ გაანგარიშება - საშუალებას იძლევა გამოვთვალოთ თანხის დარჩენილი რადიოაქტიური ნივთიერება და პროცენტული დარჩენილი ნივთიერების საწყისი თანხა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შედეგად ნახევარი -Life.

აირჩიეთ რადიოაქტიური იზოტოპური ან შეიტანეთ ნახევარი ცხოვრება

  
იზოტოპების:
თანხის ნივთიერება:
გასული დრო:
რადიაციული ნივთიერება, რომელიც ახორციელებს საკმარისი ენერგია უფასო ელექტრონები ატომები ან მოლეკულები, რითაც მაიონებელი მათ.
ნახევარი ცხოვრება არის დროის საჭირო თანხის რაღაც დაეცემა ნახევარი მისი თავდაპირველი ღირებულება. იგი გამოიყენება აღწერს, თუ როგორ სწრაფად არასტაბილური ატომები რადიოაქტიური დაშლის გადატანა.