რჩეულებში დამატება
 
ამოღება დამატება

კინეტიკური ენერგიის ფორმულა კალკულატორი

კინეტიკური ენერგიის ფორმულა კალკულატორი საშუალებას გაძლევთ გამოთვალოთ კინეტიკური ენერგია მოძრავი სხეულის, ეს მასა, სიჩქარე და მათი დამოკიდებულება ერთმანეთისგან.

გამოთვალეთ კინეტიკური ენერგია, მასობრივი და სიჩქარე

        
მასობრივი:
Velocity:
გამოიწვიოს:
კინეტიკური ენერგია არის ენერგია მოძრაობაში. კინეტიკური ენერგია ობიექტი არის ენერგია, მას აქვს იმის გამო, რომ მისი შუამდგომლობა. იგი განისაზღვრება ფორმულით:
კინეტიკური ენერგია
სადაც m - მასა ობიექტი, v - სიჩქარე ობიექტი