რჩეულებში დამატება
 
ამოღება დამატება

Tangential აჩქარების ფორმულა კალკულატორი

Tangential სიჩქარის ფორმულა კალკულატორი საშუალებას გაძლევთ გამოთვალოთ ტანგენციალური აჩქარება მოძრავი ობიექტის ცვლილება სიჩქარე დროთა განმავლობაში.

გამოთვალეთ ტანგენციალური აჩქარება, სიჩქარე და დრო

საწყისი სიჩქარე (V0):
საბოლოო სიჩქარე (V1):
დრო (T):
Tangential აჩქარება ვექტორული რაოდენობა, მაჩვენებელი შეცვლის ტანგენციალური სიჩქარე ობიექტი მოგზაურობა წრიული ორბიტის ან გზას. ეს მიმართულია მხებია გზას ორგანო.

Tangential აჩქარების ფორმულა


სადაც V0, V1 - პირველადი და საბოლოო სიჩქარე, t - მოძრავი დრო