რჩეულებში დამატება
 
ამოღება დამატება

კუთხის სიჩქარის ფორმულა კალკულატორი

კუთხის სიჩქარის ფორმულა კალკულატორი საშუალებას გაძლევთ გამოთვალოთ კუთხის გაზომვა, კუთხე გარდამავალია და დრო როტაცია, ფორმულით კუთხის სიჩქარე.

გამოთვალეთ კუთხის გაზომვა, კუთხე გარდამავალია და როტაციის დროს

   
Angle გარდამავალია (φ): რადიანი
როტაცია დრო (t): Seconds
კუთხის გაზომვა არის ღონისძიება რამდენად სწრაფად სხეულის იცვლება მისი კუთხე.
კუთხის სიჩქარის ფორმულა


სადაც φ - კუთხე გარდამავალია, t - დროს მიღებული