რჩეულებში დამატება
 
ამოღება დამატება

Torque ფორმულა კალკულატორი

ძალის მომენტი, ონლაინ გაანგარიშება საშუალებას იძლევა გამოვთვალოთ ასეთი ფიზიკური რაოდენობით, როგორც ძალის მომენტი (ბრუნვის მომენტი), ძალის ვექტორი, რადიუსში ვექტორი სხვადასხვა ზომის ერთეული და მისი დამოკიდებულება ერთმანეთს.

გამოთვალეთ ბრუნვის, ძალის ან პოზიცია ვექტორი

        
Force (F):
თანამდებობა ვექტორი (r):
გამოიწვიოს:
Torque, მომენტში, ან მომენტში ძალა არის ტენდენცია ძალა როტაცია ობიექტი შესახებ ღერძი, საყრდენი, ან pivot, განისაზღვრება, როგორც ჯვარი პროდუქტი პოზიცია ვექტორი წერტილში, სადაც ძალა მიმართა მანძილი ვექტორი და ძალა ვექტორი, რომელიც ცდილობს, რომ აწარმოოს როტაცია.
Moment ძალის ფორმულა Moment ძალის, სადაც r - პოზიცია ვექტორი, F - ძალის