რჩეულებში დამატება
 
ამოღება დამატება

Triangle კალკულატორი

Triangle კალკულატორი გამოთვლა და ნახავთ: კუთხეების, მხარეები, ტერიტორიაზე ყველა სახის დიდი სამკუთხედები. გაანგარიშებისა: სამკუთხედი, ცალმხრივი სამკუთხედი, ტოლფერდა სამკუთხედი და ტოლგვერდა სამკუთხედის.
შეიყვანეთ 3 განსხვავებული ღირებულებები, მაგალითად 2 მხარეს და 1 კუთხე, ან 3 მხარეებს, და დააჭირეთ გამოთვლა ღილაკს, გაანგარიშების სხვა მხარეს, კუთხეების და სამკუთხედის ფართობი.
კუთხე ერთეული:
  
Triangle კალკულატორი ° ° °