რჩეულებში დამატება
 
ამოღება დამატება

სიჩქარე მანძილი დროს ფორმულა კალკულატორი

კალკულატორი სიჩქარე, დრო, მანძილი, ონლაინ გაანგარიშება - საშუალებას იძლევა გამოვთვალოთ სიჩქარე, მანძილი და დრო მოცემულია სხვადასხვა ზომის ერთეული და სიჩქარე, მანძილი და დრო ფორმულა.

დათვლა სიჩქარე, დრო და მანძილი

     
დრო (HH: MM: SS):
Velocity:
გამოიწვიოს:
მანძილის გამოთვლა
სიჩქარე, მანძილი და დრო ფორმულით:
V = S / T;   S = V * T;   T = S / V;
სადაც V - სიჩქარე, S - მანძილი, T - დრო