რჩეულებში დამატება
 
ამოღება დამატება

შუაში ფორმულა კალკულატორი

შუაში ფორმულა კალკულატორი საშუალებას გაძლევთ გამოთვალოთ შუაში ხაზის სეგმენტის ორ პუნქტს შორის ორი ზომები, გამოყენებით მათი კოორდინატები.

შეიყვანეთ ბოლო წერტილების ხაზის სეგმენტის A და B კოორდინატები

წერტილი (x1, y1): ( , )
Point B (X2, Y2): ( , )
ფორმულა მოძიებაში შუაში M ხაზის სეგმენტი, ერთად საბოლოო წერტილის A (XA, yA) და B (X2, Y2):
შუა ხაზის სეგმენტის