რჩეულებში დამატება
 
ამოღება დამატება

რუსული ასოებით ტრანსლიტერაციის

Online ტრანსლიტერაციის სიტყვები რუსულიდან ინგლისურად და პირიქით, მთარგმნელებმა სახელი და გვარი.
ტექსტი: