რჩეულებში დამატება
 
ამოღება დამატება

პერიმეტრი სამკუთხედის პერიმეტრი ფორმულა კალკულატორი

პერიმეტრი სამკუთხედის პერიმეტრი ფორმულა კალკულატორი საშუალებას ხედავთ პერიმეტრზე სხვადასხვა სახის სამკუთხედები, როგორიცაა ტოლგვერდა ტოლფერდა, მარჯვნივ ან Scalene სამკუთხედი, ფორმულით გამოყენებით სიგრძე სამკუთხედის მხარეს.
მხარეს:   Side B:   Side C:  

პერიმეტრი სამკუთხედის

სამკუთხედი პოლიგონის სამი მწვერვალი, არ ტყუის ერთი ხაზი, რომელიც დაკავშირებულია სამი კიდეები.
ფორმულა პერიმეტრზე სამკუთხედის: P=a+b+c,
სადაც a, b, c - მხარეს სამკუთხედის