რჩეულებში დამატება
 
ამოღება დამატება

პერიმეტრი რომბის, პერიმეტრზე ფორმულა კალკულატორი

პერიმეტრი რომბის, პერიმეტრზე ფორმულა კალკულატორი გაძლევთ იპოვოს პერიმეტრის რომბი, ფორმულით გამოყენებით სიგრძე რომბის მხარეს.
მხარე:

პერიმეტრი რომბის

ყვავილების არის მარტივი ოთხმხრივი ყველა რომელთა ოთხ მხარეს აქვს ერთი და იგივე სიგრძის.
ფორმულა პერიმეტრზე რომბის: P = 4a,
სადაც - მხარე რომბის