რჩეულებში დამატება
 
ამოღება დამატება

პერიმეტრი მართკუთხედი, პერიმეტრზე ფორმულა კალკულატორი

პერიმეტრი მართკუთხედი, პერიმეტრზე ფორმულა კალკულატორი გაძლევთ იპოვოს პერიმეტრის მართკუთხედი, ფორმულით გამოყენებით სიგრძე მართკუთხედი მხარეს.
a:   b:  

პერიმეტრი მართკუთხედი

ოთხკუთხედი ოთხმხრივი ოთხი სწორი კუთხით. ფორმულა პერიმეტრზე მართკუთხედი: P=2(a+b),
სადაც, b - მხარეს ოთხკუთხედი