რჩეულებში დამატება
 
ამოღება დამატება

ფართობი პარალელოგრამი, პარალელოგრამის ფართობი ფორმულა კალკულატორი

ფართობი პარალელოგრამი, პარალელოგრამის ფართობი ფორმულა კალკულატორი საშუალებას ხედავთ ფართობი პარალელოგრამი, მიერ ფორმულები გამოყენებით სიგრძე პარალელოგრამი მხარეს, სიმაღლე, დიაგონალები და კუთხე მათ შორის.

მეთოდი გამოთვლის ტერიტორიაზე პარალელოგ:

მხარე:    სიმაღლე:

მოცულობა კუბურ

პარალელოგრამი არის ოთხმხრივი ორი წყვილი პარალელური მხარეს.
ფორმულა ტერიტორიაზე პარალელოგ: ფართობი პარალელოგრამი ,
სადაც - მხარე პარალელოგრამი, h - სიმაღლე