რჩეულებში დამატება
 
ამოღება დამატება

ფართი კალკულატორი

ფართი კალკულატორი საშუალებას ხედავთ არეალი სხვადასხვა გეომეტრიული ფორმების, როგორიცაა კვადრატული, მართკუთხედი, პარალელოგრამი, ტრაპეციის, რომბი, წრე, სამკუთხედის, სხვადასხვა ფორმულები.