რჩეულებში დამატება
 
ამოღება დამატება

ოთკუთხედის, მართკუთხედი ტერიტორიაზე ფორმულა კალკულატორი

ოთკუთხედის, მართკუთხედი ტერიტორიაზე ფორმულა კალკულატორი გაძლევთ საშუალებას იპოვოთ ოთკუთხედის მიერ ფორმულები გამოყენებით სიგრძე მართკუთხედი მხარეს, ან სიგრძე დიაგონალი და კუთხე შორის diagonals.

მეთოდი გამოთვლის ოთკუთხედის:

ხანგრძლივობა:    სიგანე:   

ფართობი quadrate

ოთხკუთხედი ოთხმხრივი ოთხი სწორი კუთხით.
ფორმულები ოთკუთხედის: ფართობი ოთხკუთხედი, ფართობი ოთხკუთხედი
სადაც - სიგანე მართკუთხედი, ბ - სიგრძე მართკუთხედი, d - diagonals, α - კუთხე შორის დიაგონალები