რჩეულებში დამატება
 
ამოღება დამატება

ნიუტონის მიზიდულობის კანონი

ნიუტონის მიზიდულობის კანონი საშუალებას გაძლევთ გამოთვალოთ მასობრივი ორი ობიექტი, distanse და გრავიტაციული ძალა, მათ შორის, მიერ ნიუტონის მიზიდულობის კანონი.

გამოთვალეთ გრავიტაციული ძალის ფორმულა

მასობრივი ობიექტი m1: კგ
მასობრივი ობიექტი m2: კგ
შორის მანძილი ობიექტები (r):
გრავიტაციული ძალა ფორმულა


სადაც G - გრავიტაციული მუდმივა, რომელსაც მნიშვნელობა 6,67384 (80) * 10-11 მ3/(კგ s2), M1, M2 - მასობრივი ობიექტი, R - მათ შორის მანძილი