რჩეულებში დამატება
 
ამოღება დამატება

Gay-lussac კანონის კალკულატორი

Gay-lussac კანონის კალკულატორი საშუალებას გაძლევთ გამოთვალოთ საწყის და საბოლოო მოცულობა და ტემპერატურა გაზის გეი-lussac კანონის განტოლება.

რა პარამეტრი გამოთვლა საწყისი Gay-lussac კანონი

პირველადი წნევის (Pi):
თავდაპირველად ტემპერატურა (Ti):
Final წნევის (PF):
გამოიწვიოს:
გამოთვალეთ საბოლოო ტემპერატურა
Gay-lussac კანონი აცხადებს, რომ ზეწოლის ფიქსირებული მასა იდეალური გაზის მუდმივი მოცულობის პირდაპირპროპორციულია მისი აბსოლუტური ტემპერატურა:
Gay-Lussac კანონი
სადაც Pi - პირველადი ზეწოლა, Ti - თავდაპირველად ტემპერატურა, PF - საბოლოო ზეწოლა, TF - საბოლოო ტემპერატურა.