რჩეულებში დამატება
 
ამოღება დამატება

Boyle კანონის კალკულატორი

Boyle კანონის კალკულატორი საშუალებას გაძლევთ გამოთვალოთ საწყის და საბოლოო მოცულობა და წნევა გაზის ბოილის კანონი.

რა პარამეტრი გამოთვლა საწყისი Boyle კანონი

პირველადი წნევის (Pi):
თავდაპირველი მოცულობის (VI):
Final წნევის (PF):
გამოიწვიოს:
გამოთვალეთ საბოლოო მოცულობა
ბოილის კანონი აცხადებს, რომ მოცულობის მოცემული მასის იდეალური გაზის მუდმივი ტემპერატურის უკუპროპორციულია ზეწოლის აირი: Pi*Vi = Pf*Vf, სადაც Pi - პირველადი ზეწოლა, Vi - თავდაპირველი მოცულობის, PF - საბოლოო ზეწოლა, vf - საბოლოო მოცულობა.