საზომი ერთეულის კონვერტორი

წნევის ერთეული

Inch წყლის, კალკულატორი შემოსული, კონვერტორი კონვერტაციის მაგიდა

Inch წყლის To 1000 ფუნტი კვადრატული inch 3.61 * 10-5
Inch წყლის To Attopascal 2.49 * 1020
Inch წყლის To Barye 2 490.820
Inch წყლის To Centipascal 24 908.201
Inch წყლის To Decibar 0.024908
Inch წყლის To Decipascal 2 490.820
Inch წყლის To Dekapascal 24.908201
Inch წყლის To Dyne კვადრატული სანტიმეტრი 2 490.820
Inch წყლის To Eksapascal 2.49 * 10-16
Inch წყლის To Femtopascal 2.49 * 1017
Inch წყლის To Foot ზღვის წყალი 0.081285
Inch წყლის To Foot წყლის 0.083333
Inch წყლის To Gigapascal 2.49 * 10-7
Inch წყლის To Hectopascal 2.49082
Inch წყლის To Inch მერკური 0.073554
Inch წყლის To Kilogramm-ძალის კვადრატული მილიმეტრიანი 2.54 * 10-5
Inch წყლის To Kilonewton კვადრატულ მეტრზე 0.249082
Inch წყლის To Kilopascal 0.249082
Inch წყლის To Kilopound-ძალის კვადრატული inch 3.61 * 10-5
Inch წყლის To Meganewton კვადრატულ მეტრზე 0.000249
Inch წყლის To Megapascal 0.000249
Inch წყლის To Microbar 2 490.820
Inch წყლის To Micropascal 2.49 * 108
Inch წყლის To Millibar 2.49082
Inch წყლის To Millipascal 249 082.006
Inch წყლის To Nanopascal 2.49 * 1011
Inch წყლის To Newton კვადრატულ მეტრზე 249.082006
Inch წყლის To Newton კვადრატულ მილიმეტრიანი 0.000249
Inch წყლის To Newton კვადრატული სანტიმეტრი 0.024908
Inch წყლის To Pascal 249.082006
Inch წყლის To Petapascal 2.49 * 10-13
Inch წყლის To Picopascal 2.49 * 1014
Inch წყლის To Pieze 0.249082
Inch წყლის To Sthene კვადრატულ მეტრზე 0.249082
Inch წყლის To Terapascal 2.49 * 10-10
Inch წყლის To Ton-ძალის კვადრატული inch 1.81 * 10-5
Inch წყლის To Ton-ძალის კვადრატული ფეხით 0.002601
Inch წყლის To Torr 1.868269
Inch წყლის To ბარი 0.002491
Inch წყლის To ბრიტანეთში ზარის ძალის კვადრატული inch 1.61 * 10-5
Inch წყლის To გრამ-ძალის კვადრატული სანტიმეტრი 2.53993
Inch წყლის To კგ კვადრატულ მეტრზე 25.399296
Inch წყლის To კილოგრამი ერთ კვადრატულ სანტიმეტრზე 0.00254
Inch წყლის To მეტრი ზღვის წყალი 0.024737
Inch წყლის To მეტრი წყალი 0.0254
Inch წყლის To მილიმეტრიანი მერკური 1.868274
Inch წყლის To მილიმეტრიანი წყლის 25.399995
Inch წყლის To პლანკის ზეწოლა 5.37 * 10-112
Inch წყლის To სანტიმეტრი მერკური 0.186827
Inch წყლის To სანტიმეტრი წყლის 2.540001
Inch წყლის To ტექნიკური გარემო 0.00254
Inch წყლის To ფიზიკური გარემო 0.002458
Inch წყლის To ფუნტი კვადრატული inch 0.036126
Inch წყლის To ფუნტი კვადრატული ფეხით 5.202185