საზომი ერთეულის კონვერტორი

წნევის ერთეული

Dekapascal, კალკულატორი შემოსული, კონვერტორი კონვერტაციის მაგიდა

Dekapascal To 1000 ფუნტი კვადრატული inch 1.45 * 10-6
Dekapascal To Attopascal 10 * 1018
Dekapascal To Barye 100
Dekapascal To Centipascal 1 000
Dekapascal To Decibar 0.001
Dekapascal To Decipascal 100
Dekapascal To Dyne კვადრატული სანტიმეტრი 100
Dekapascal To Eksapascal 1 * 10-17
Dekapascal To Femtopascal 10 * 1015
Dekapascal To Foot ზღვის წყალი 0.003263
Dekapascal To Foot წყლის 0.003346
Dekapascal To Gigapascal 1 * 10-8
Dekapascal To Hectopascal 0.1
Dekapascal To Inch მერკური 0.002953
Dekapascal To Inch წყლის 0.040147
Dekapascal To Kilogramm-ძალის კვადრატული მილიმეტრიანი 1.02 * 10-6
Dekapascal To Kilonewton კვადრატულ მეტრზე 0.01
Dekapascal To Kilopascal 0.01
Dekapascal To Kilopound-ძალის კვადრატული inch 1.45 * 10-6
Dekapascal To Meganewton კვადრატულ მეტრზე 1 * 10-5
Dekapascal To Megapascal 1 * 10-5
Dekapascal To Microbar 100
Dekapascal To Micropascal 1 * 107
Dekapascal To Millibar 0.1
Dekapascal To Millipascal 10 000
Dekapascal To Nanopascal 10 * 109
Dekapascal To Newton კვადრატულ მეტრზე 10
Dekapascal To Newton კვადრატულ მილიმეტრიანი 1 * 10-5
Dekapascal To Newton კვადრატული სანტიმეტრი 0.001
Dekapascal To Pascal 10
Dekapascal To Petapascal 1 * 10-14
Dekapascal To Picopascal 1 * 1013
Dekapascal To Pieze 0.01
Dekapascal To Sthene კვადრატულ მეტრზე 0.01
Dekapascal To Terapascal 1 * 10-11
Dekapascal To Ton-ძალის კვადრატული inch 7.25 * 10-7
Dekapascal To Ton-ძალის კვადრატული ფეხით 0.000104
Dekapascal To Torr 0.075006
Dekapascal To ბარი 0.0001
Dekapascal To ბრიტანეთში ზარის ძალის კვადრატული inch 6.47 * 10-7
Dekapascal To გრამ-ძალის კვადრატული სანტიმეტრი 0.101972
Dekapascal To კგ კვადრატულ მეტრზე 1.019716
Dekapascal To კილოგრამი ერთ კვადრატულ სანტიმეტრზე 0.000102
Dekapascal To მეტრი ზღვის წყალი 0.000993
Dekapascal To მეტრი წყალი 0.00102
Dekapascal To მილიმეტრიანი მერკური 0.075006
Dekapascal To მილიმეტრიანი წყლის 1.019744
Dekapascal To პლანკის ზეწოლა 2.16 * 10-113
Dekapascal To სანტიმეტრი მერკური 0.007501
Dekapascal To სანტიმეტრი წყლის 0.101974
Dekapascal To ტექნიკური გარემო 0.000102
Dekapascal To ფიზიკური გარემო 9.87 * 10-5
Dekapascal To ფუნტი კვადრატული inch 0.00145
Dekapascal To ფუნტი კვადრატული ფეხით 0.208854